BLOG

Novetats Renda 2018

Novetats Renda 2018: Tabla de contenidos

Un any més ha arribat el moment de fer la declaració de la Renda. Enguany la campanya de 2018, ens porta les següents novetats:

NOVETATS DE GESTIÓ:

1.- Canvis en les formes de presentació.

El present serà el primer any en el que no hi haurà opció a presentar la declaració en paper. Com es podrà presentar?

 • Via Internet- RENTA WEB
 • A través App.
 • Per telèfon.
 • Presencialment a les oficines de la AEAT (Amb cita prèvia)

Tot i desaparèixer la presentació en paper, hi haurà la opció de, un cop fet la presentació, imprimir un document de pagament/devolució i fer el pagament de forma física en qualsevol entitat col·laboradora (Banc).

Aquesta any hisenda ja NO enviarà els esborranys a casa.

NOVETATS NORMATIVES:

 1. S’incrementa a 12.643 euros el límit per sota del qual estan exempts de retenció els rendiments del treball quan vénen de més d’un pagador. Per a 2019 serà de 14.000 euros.
 2. Les prestacions per maternitat/paternitat percebudes del INSS són exemptes i no cal declarar-les. L’exempció s’estén als rendiments rebuts pels empleats públics durant els permisos per parts. Tindran dret a tenir les rentes exemptes amb el mateix límit que les prestacions del INSS.
 3. S’incrementa la quantitat exempta dels premis de determinades loteries i apostes de l’estat (10.000 euros pels sortejos celebrats a partir del 5 de juliol de 2018) i la dels xecs restaurants (Que puja a 11 euros diaris).
 4. Destacar que hisenda cada cop disposa de més informació relativa als lloguers turístics. El 2018 és el primer exercici en que les plataformes e intermediaris (Airbnb, etc..) han informat d’aquesta activitat. Es per tant important tributar correctament aquests lloguers. Sobre aquests lloguers no és aplicable la reducció del 60%.  
 5. Els treballadors autònoms podran deduir dels ingressos obtinguts les despeses de manutenció directament vinculats al desenvolupament de la seva activitat amb el límit màxim dels imports fixats a la normativa de l’impost per a les dietes exemptes (26,67€ sense pernoctació i 53,34 euros amb pernoctació)
 6. Possibilitat a deduir una part de les despeses per subministraments en base als metres quadrats destinats a l’activitat (Aigua, llum, gas, internet,..). S’aplicarà el 30% a la proporció de metres quadrats.
 7. S’incrementa en 1000€ addicionals la deducció per maternitat per tal de cobrir les despeses per guarderies i escoles infantils. No es pot cobrar per avançat.
 8. Increment de 50.000 a 60.000 euros de la base màxima i del 20% al 30% en la deducció per a inversió en empreses noves o de recent creació.

Per últim, destacar que:

 • El termini final de presentació de les declaracions per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni és el 1 de Juliol 2019.
 • Quan l’import de les declaracions resulti a ingressar i es vulgui optar a la seva domiciliació, la data límit serà el 26 de juny de 2019

Desenvolupat el 26/04/2019 per Francesc Alcaraz

GABINET CASAS OBON, S.L.P. –Assessors d’Empreses

validado por

GCO Gabinet Casas Obon

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

continúa leyendo

Temas relacionados que pueden interesarte
Internacional
Sistema tributario español. Claves para la internacionalización empresarial
Internacional
Guía para crear una Sociedad Limitada en España
Fiscal
Nuevo sistema de cotización