BLOG

Novetats Laborals 2019: Real Decret Legislatiu 28/2018

Novetats Laborals 2019: Real Decret Legislatiu 28/2018: Tabla de contenidos

Pensant pugui ser del seu interès, l’informem que el passat 28 de Desembre es va publicar el Real Decret Legislatiu 28/2018, i en ell s’hi presentaven molts canvis en matèria laboral, d’entre els quals i de manera enunciativa, en destaquem els següents:

·  S’incrementa la Base Màxima de Cotització per al 2019, fixant-se en 4.070,10 euros.

·  Les pràctiques no laborals en empreses (Becaris), estaran obligades a cotitzar encara que no es remunerin.

·  Queda tipificat com a infracció en supòsits de fals autònoms, aquelles situacions en que el treballador causa baixa en el règim general i simultàniament causa alta al règim d’autònoms, i continuï treballant per a la mateixa empresa fent la mateixa activitat que venia desenvolupant prèviament.

·  Es suprimeixen els incentius dels Contractes en Pràctiques.

·  Es suprimeix el contracte de «Apoyo a los emprendedores», contracte que una de les seves peculiaritats era poder establir un període de prova de 12 mesos.

·  Es suprimeix el contracte indefinit per Joves en Microempreses i Empresaris Autònoms.

·  Per als autònoms:

·  Per als contractes temporals amb una durada igual o inferior a 5 dies, la quota empresarial a la seguretat social s’incrementarà un 40%. Per a aquests contractes, cada dia de treball computarà com 1,4 dies de cotització.

  • S’incrementa la base mínima en un 1,25%.
  • Baixa el % de cotització per contingències comuns (28,30%), però per altra banda, s’incorpora la obligació de cotitzar per Contigències Professionals (0,90%), Cessament d’Activitat (0,70%) i Formació Professional (0,10%).
    Per tant, els autònoms, a partir del 1 de Gener de 2019, tindran inclòs el Cessament d’Activitat (això es, l’equivalent al «Paro» del règim general).
    També s’amplia el període de protecció del Cessament d’Activitat, de 2-12 mesos en 2018, a 4-24 mesos des de 1 de Gener de 2019.
  • S’incrementa l’autònom «Tarifa Plana» de 50 a 60 euros, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data de l’alta. Els autònoms que gaudeixin de tarifa plana, no cotitzaran per Cessament d’Activitat ni Formació Professional.
  • o Aquells autònoms donats d’alta abans del 1 de Gener de 1998 i que haguessin optat per mantenir la protecció per IT (Incapacitats Temporals) amb la Seguretat Social, hauran d’escollir abans del 31 de Març de 2019 una Mútua Col·laboradora per al tractament de les seves IT.

·  Per a les Treballadores de la Llar, s’incrementen les Bases de Cotització i les quanties dels intervals relacionats a aquestes, i s’incorporen dos nivells superiors més.

Tanmateix, per a més profunditat, poden accedir a un resum explicatiu més detallat que els hi hem preparat clicant al següent enllaç: RDL28.

validado por

GCO Gabinet Casas Obon

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

continúa leyendo

Temas relacionados que pueden interesarte
Internacional, Contable
Entendiendo los estados financieros de una empresa en el contexto español
Internacional, Contable
¿Qué son los KPIs financieros y cómo se utilizan para controlar tu contabilidad?
Internacional
Fiscalidad en España: incentivos para empresas internacionales