Últimas noticias:

Noticias

Reial Decret-Llei 6/2019 d’1 de Març de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

Aquest Reial Decret-Llei introdueix moltes novetats en temes socials i laborals, de les quals en fem un resum a continuació PLANS D’IGUALTAT Les empreses de 50 o més treballadors hauran d’elaborar i aplicar un “Pla d’Igualtat” i registrar-lo en el “Registre de Plans d’Igualtat”, registre que es crearà amb aquesta finalitat. Els continguts d’aquests Plans […]

Leer mas...

Novetats Renda 2018

Leer mas...

Fomento de empleo y lucha contra la precariedad laboral

Leer mas...

Novetats Laborals 2019: Real Decret Legislatiu 28/2018

Leer mas...

Exempció a l’IRPF de les prestacions per Maternitat/Paternitat percebudes de la Seguretat Social

Leer mas...

Des de el 1 de enero de 2017 se reestablece la vigéncia del derecho de separación de los socios de sociedades no cotitzadas

Leer mas...

La lei 5/2017 de 28 de marzo incluye novedades de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público que pueden ser de su interés

Leer mas...

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR