Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Retenciones

PER RENDIMENTS DE TREBALL:

2011 2012 fins 31/8 2012 partir 1/9 2013 2014 2015 fins 12/07 2015 desde 12/07 2016 2017 i 2018
Retribucions Administradors

 

35% 42% 42% 42% 42% 37% 37% 35% 35%
Si la xifra de negocis de la Societat es < 100.000 €. 20% 20% 19% 19%
Conferencies, obres literaries 15% 15% 19% 21% 21% 19% 15% 15% 15%

 

PER RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI:

2011 2012 2013 2014 2015 fins 12/07 2015 desde 12/07 2016 2017 i 2018
Amb carácter general 19% 19% 21% 21% 20% 19,5% 19% 19%

 

PER RENDIMENTS PROFESSIONALS:

2011 2012 fins 31/8 2012 partir 1/9 2013 2014 2015 fins 12/07 2015 desde 12/07 2016 2017 i 2018
En general 15% 15% 21% 21% 21% (1) 19% (2) 15% 15% 15%
Agents d’assegurançes amb subagents, Recaudadors, i Delegats de Loteries 7% 7% 7% 7% 7% 9% 7% 7% 7%
Any d’inici d’activitat i dos posteriors 7% 7% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 7%

(1) 15% a partir del 05/07/2014 si el professional comunica que va facturar menys de 15.000 euros l’any anterior i li va representar més del 75% dels seus ingressos per rendiments del treball i activitats económiques.

(2) 15% si el professional comunica que va facturar menys de 15.000 euros l’any anterior i li va representar més del 75% dels seus ingressos per rendiments del treball i activitats económiques.

 

PER RENDIMENTS D’ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:

2011 2012 2013 2014 2015 fins 12/07 2015 desde 12/07 2016 2017 i 2018
Activitats ramaderes d’engreix d’aus i porcs 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Resta d’activitats ramaderes, agrícoles i forestals 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Premis de concursos 19% 21% 21% 21% 20% 19,5% 19% 19%
Lloguer d’immobles 19% 21% 21% 21% 20% 19,5% 19% 19%
Rendiments venda Fons d’Inversió 19% 21% 21% 21% 20% 19,5% 19% 19%
Cessió de drets d’imatge 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Determinats empresaris modulistes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es