Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Retenciones

PER RENDIMENTS DE TREBALL:

 

2020 2021 2022 2023 

Retribucions
Administradors

 

35% 35% 35% 35%
Si
la xifra de negocis de la Societat es < 100.000
€.
19% 19% 19% 19%

Conferencies, obres literaries

15% 15% 15% 15%

 

PER RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI:

 

2020 2021 2022 2023 

Amb carácter general

19% 19% 19% 19%

 

PER RENDIMENTS PROFESSIONALS:

 

2020 2021 2022 2023
En general 15% 15% 15% 15%
Agents d’assegurançes amb subagents, Recaudadors, i Delegats de Loteries 7% 7% 7% 7%
Any d’inici d’activitat i dos posteriors 7% 7% 7% 7%

 

PER RENDIMENTS D’ALTRES ACTIVITATS ECONOMIQUES:

 

 

2020 2021 2022 2023

Activitats ramaderes d’engreix d’aus i
porcs

1% 1% 1% 1%

Resta d’activitats ramaderes, agrícoles i
forestals

2% 2% 2% 2%

Premis de concursos

19% 19% 19% 19%

Lloguer d’immobles

19% 19% 19% 19%

Rendiments venda Fons d’Inversió

19% 19% 19% 19%

Cessió de drets d’imatge

24% 24% 24% 24%

Determinats empresaris modulistes 

1% 1% 1% 1%

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a: falcaraz@gco.es