Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR

Baixes mèdiques

BAIXES MALALTIA/ACCIDENT

SALARIS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES EN ELS PROCESOS DE BAIXA PER MALALTIA O ACCIDENT DE TREBALL

TREBALLADOR

    • Baixes per malaltia comuna

El salari que rep el treballador en aquest període es calcula a partir de la seva base de cotització, i de la forma següent:

– Dels dies 1r al 3r       ……………….    no cobra
– Dels dies 4t al 20è inclosos…………    60 %
– Del dia 21 en endavant …………….    75 %

    • Baixes per accident laboral o malaltia professional.

– Des del dia següent a la baixa  ……..  75 %

EMPRESA

    • Baixes per malaltia comuna:

– Els primers 15 dies són totalment a càrrec de l’empresa.
– Del 16è al 20è dia, l’empresa recupera de la Seguretat Social el 60.
– Del 21è dia  endavant, l’empresa recupera el 75 %

    • Baixes per accident laboral:

– L’empresa recupera el 75 % des del dia següent a la baixa.

Els Convenis Col·lectius poden millorar aquestes condicions.
El període màxim d’aquestes baixes és de 12 mesos, prorrogables fins a 18 mesos.

Para mayor información de esta pagina dirigirse a mcasadejus@gco.es