Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR

Baixes mèdiques

BAIXES MALALTIA/ACCIDENT SALARIS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES EN ELS PROCESOS DE BAIXA PER MALALTIA O ACCIDENT DE TREBALL TREBALLADOR
    • Baixes per malaltia comuna
El salari que rep el treballador en aquest període es calcula a partir de la seva base de cotització, i de la forma següent: - Dels dies 1r al 3r       ...................    no cobra - Dels dies 4t al 20è inclosos............    60 % - Del dia 21 en endavant ................    75 %
    • Baixes per accident laboral o malaltia professional.
- Des del dia següent a la baixa  ........  75 % EMPRESA
    • Baixes per malaltia comuna:
- Els primers 15 dies són totalment a càrrec de l’empresa. - Del 16è al 20è dia, l'empresa recupera de la Seguretat Social el 60. - Del 21è dia  endavant, l’empresa recupera el 75 %
    • Baixes per accident laboral:
- L’empresa recupera el 75 % des del dia següent a la baixa. Els Convenis Col·lectius poden millorar aquestes condicions. El període màxim d’aquestes baixes és de 12 mesos, prorrogables fins a 18 mesos. Para mayor información de esta pagina dirigirse a mcasadejus@gco.es