Últimas noticias:

MODEL 720. Sentència TJUE 27 de Gener 2022

El 27 de gener de 2022 ha sortit publicada la tan esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra el model 720.
L’any 2012 la Agència Tributaria va implementar el conegut model 720. Aquest model recull una declaració de caire informatiu amb la que, els residents fiscals espanyols, han d’informar dels béns que tenen a l’estranger quan en el seu conjunt superen el valor de 50.000 euros.
Aquesta declaració, que no és única dins de l’àmbit europeu (Hi ha països dins la UE amb declaracions similars), sempre ha destacat per l’exageradíssim regim sancionador que l’ha acompanyat.
La sentència d’aquest 27 de gener de 2022 anul.la aquest règim sancionador a l’entendre que incompleix amb les obligacions relatives al principi de la lliure circulació de capitals. Ataca tres aspectes en concret:

  • La imprescriptibilitat: Vulnera la exigència fonamental de la Seguretat Jurídica.
  • La sanció del 150% en la quota resultant del IRPF per a es quantitats no declarades: L’elevat import de la sanció fa que aquesta tingui un caràcter exageradament repressiu
  • Les sancions per a errors formals: Les sancions aplicables per error formals (Manca d’alguna dada o inexactitud d’aquestes) es consideren desproporcionades per comparació amb situacions anàlogues dins del propi sistema intern espanyol.

Aquesta sentència obligarà a l’Agència Tributaria a modificar el règim sancionador vinculat a la declaració Model 720. La declaració pròpiament continuarà existint.
Les conseqüències futures de la mateixa, en relació a les sancions interposades fins a la data, als procediments pendents de resolució, etc.. seran de un gran impacte econòmic per l’Agència Tributaria. De segur que li costarà molts milions d’euros en devolucions a practicar.
Per als més valents, adjuntem la sentència en el següent enllaç

Desarrollat el 30/01/2022 por Francesc Alcaraz

GABINET CASAS OBON S.L.P. Assessors d’Empreses

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR