Últimas noticias:

Exempció a l’IRPF de les prestacions per Maternitat/Paternitat percebudes de la Seguretat Social

El Tribunal Suprem, en sentència del 3 d’octubre de 2018, fixa com a doctrina legal l’exempció en l’IRPF de les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social. La Direcció General de Tributs interpreta que la mateixa és ampliable a les de paternitat.
Per aplicació d’aquesta doctrina ens podem trobar amb dues situacions:
  • Prestacions rebudes o a rebre a l’any 2018 . Les retencions practicades seran plenament deduïbles a la declaració per l’IRPF de 2018. Declaració a fer en els mesos d’abril a juny de 2019. Es recuperaran per tant via la declaració del IRPF de l’exercici.
  • Prestacions rebudes als anys 2014, 2015, 2016 i 2017. Per aquests anys caldrà fer una sol·licitud de rectificació especifica per cada un del exercicis en els que s’hagin rebut prestacions. L’administració ha habilitat uns formularis específics per a poder realitzar aquest tràmit. Actualment només hi ha disponible el formulari per a fer la reclamació dels exercicis 2014 i 2015. El mes vinent, gener 2019, s’habilitarà el formulari per a la reclamació dels anys 2016 i 2017. En el formulari caldrà indicar els anys pels que es reclama i un número de compte a on cobrar la devolució. No caldrà aportar cap documentació extra.
El Gabinet Casas Obón SLP queda a la seva disposició per ajudar-los en aquest tràmit.

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR